Yazılımcı Rehberi Blog

extension1 2

C# Extension (Genişletme) Metodları

Extension (Genişletme) Metodları; Mevcut .NET Türlerine herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymadan, o Tipe ilave Metod tanımlamaya imkan sağlayan bir özelliktir. Yani int,string,decimal, entity türler vs. ye ilave metodlar tanımlama imkanı sunar. public static bir...

tcmb 1

C# TCMB (Merkez Bankası) Döviz Kuru Çekmek – XML

Özellikle Ticari projelerde sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz TCMB (Merkez Bankası) Döviz Kurunu XML, olarak çekme işlemini gerçekleştiren basit bir metod…

numeric_tb 0

C# TextBox Sadece Rakam

Sadece Rakam Girişini kabul eden TextBox Kontrolü oluşturmak için, kontrolün KeyPress Event ını aşağıdaki gibi yazmanız yeterli olacaktır.

Tabi bu kullanımda sadece rakam girişine izin verir bununla birlikte bazen noktalı sayı girişi yapmamız...

mail_attach 3

C# E-Posta Gönderme Dosya İlişikli

Visual C# ile Dosya İlişikli (Attached) E-Posta Gönderme İşlemlerine Basit Bir Örnek; using System.Net; using System.Net.Mail; using System.Windows.Forms; namespace Wfa1 { class MailManager { void MailGonder() { MailMessage ePosta = new MailMessage(); //Kimden ePosta.From...

C# Bir Formdan başka Forma Veri Aktarma 1

C# Bir Formdan başka Forma Veri Aktarma

Windows Form Uygulamalarımızda sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz, “Açılan Formdan Veri Almak” için, benimde kullandığım oldukça basit bir yöntemi sizinle paylaşmak istedim… Örnek Senaryomuzda “Stok Gruplarını” gösteren bir form listesinden işaretlediğimiz bir veriyi ana formumuza çekerek bir...

cs-sql 0

C# SQL Server Bağlantısı

Windows Form Uygulamalarında MS SQL Server Bağlantı Yönetimi Yapan Bir Sınıf Örneği;

C# Smart Device Project – SQL CE “Compact Edition” Connection 2

C# Smart Device Project – SQL CE “Compact Edition” Connection

Smart Device Project de SqlCe Bağlantısının Basit Olarak Nasıl Yapılabileceğine Dair Örnek Bir Sınıf Çalışması;

EveryWAN Remote Support 4.0 0

EveryWAN Remote Support 4.0

[stextbox id=”download”]EveryWAN Remote Support 4.0[/stextbox] Mobil Cihazlara (Windows CE / Mobile 5.0 ve Üzeri) Uzak Masaüstü Bağlantısı Yapabilmek için Kullanılan Başarılı Bir Uygulama…  

C# Collections ve Generics Sınıflar 0

C# Collections ve Generics Sınıflar

Collection ve Generics Sınıflara Geçmeden Önce Boxing/Unboxing kavramlarına kısaca bir değinmekte fayda var. Kısaca; Boxing Değer (int,double,bool vs.) tipinden bir değişkenin, object türüne bilinçsiz dönüştürülmesidir. Unboxing Boxing işleminin tam tersidir. Object türünden bir değişkenin, değer...